Ενεργειακές Τεχνολογίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη τεχνικών/ενεργειακών έργων. Από τότε, επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση και αύξηση των δραστηριοτήτων της, για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον.

Ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση φιλοσοφίας προστασίας του περιβάλλοντος με μοχλό την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Επίτευξη των προσωπικών και εταιρικών στόχων μέσα από την εργασία

 • Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες 
 • Αύξηση του μεριδίου της αγοράς  
 • Ενασχόληση της εταιρείας με καινοτόμες εφαρμογές 

Ανάπτυξη και εμβάθυνση της τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού

Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως την ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειακών έργων,μέσω της αξιολόγησης της βιωσιμότητας του εγχειρήματος, της διεκπεραίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης, της υποστήριξης για εύρεση χρηματοδότησης, της εκπόνησης μελετώντης επίβλεψης και παραλαβής των έργων και της απολογιστικής αποτίμησης ικανοποίησης των στόχων.. 

Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, παρέχοντας συνεχή και αξιόπιστη υποστήριξη,έως την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την επίτευξη του τελικού στόχου. 

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας αποτελεί την ουσιαστική επένδυση της εταιρίας. Η εταιρική πολιτική ορίζεται από τη συνισταμένη της υπηρέτησης των κοινών στόχων των στελεχών της, για την παροχή ανταγωνιστικών αμοιβών, τη συνεχή επιμόρφωση τους, την ενασχόληση τους με νέα αντικείμενα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.

Η εταιρία απασχολεί σήμερα μόνιμο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό 20 ατόμων εκ των οποίων 18 Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς και 2 άτομα Διοικητικό Προσωπικό. 

Παράλληλα η εταιρία έχει μόνιμες & μακροχρόνιες συνεργασίες με επιλεγμένους συνεργάτες. 

Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της εταιρίας αποτελεί μόνιμη και συστηματική επιδίωξη της εταιρίας, η οποία επιτυγχάνεται τόσο μέσω της συμμετοχής σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης που διενεργούνται από εξωτερικούς φορείς εγνωσμένης αξία και κύρους, όσο και εντός της εταιρίας. 

Οι μηχανικοί της εταιρίας : 

 • Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ως Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
 • Διαθέτουν Μελετητικά Πτυχία για την εκπόνηση μελετών του Δημόσιου Τομέα:
  1. Α’, Β’ και Γ’ Τάξης στην Κατηγορία 9 – Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  2. Α’ και Β’ Τάξης στην Κατηγορία 14 (μελέτες Ήπιων Μορφών Ενέργειας)
  3. Α’ Τάξης στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι κάτοχοι αδειών Α’, Β’ & Γ' Τάξης και έχουν το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχουν το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών ελέγχων Α’, Β’ & Γ' Τάξης, σύμφωνα με το Ν.4342/2015

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2006

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μια ομάδα εμπνευσμένων και έμπειρων μηχανικών συνεργάζονται για το όραμά τους.

2006
2008

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Τα δύο πρώτα μας φωτοβολταϊκά έργα συνδεδεμένα στο δίκτυο (100 kWp το καθένα) ήταν μεταξύ των πρώτων οκτώ που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

2008
2010

ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

Μετακομίσαμε στα νέα μας γραφεία στο δικό μας κτίριο στα προάστια της Θεσσαλονίκης

2010
2015

Ένα από τα πρώτα έργα βιομάζας στην Ελλάδα

Διαχειρίστηκαμε ένα από τα πρώτα έργα βιομάζας που εφαρμόστηκαν ποτέ στην Ελλάδα.

2015
2016

Ένα από τα πρώτα έργα ηλιακής ψύξης στην Ελλάδα

Ένα από τα πρώτα έργα ηλιακής ψύξης στο "Μποδοσάκειο" Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

2016
2020

MilOil Α.Ε.

Σχεδιασμός, τεχνικοοικονομική μελέτη, ανάληψη αδειοδοτικής διαδικασίας και διαχείρηση έργου για σταθμός Βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 3 MW. 

2020